©2019 by Soja-Consult

Samen aan de slag met Talent

Professionele HR ondersteuning op maat

 

Soja-Consult

in Meeting

Psychotechnisch onderzoek & Assessment

Wil u op een betaalbare manier een betrouwbaar en snel inzicht verwerven in uw medewerkers alsook mogelijke sollicitanten ...

In kaart brengen van competenties, kennis, vaardigheden, ontwikkelings- en groeigebieden, motivatie, waarden, aspiraties... van het huidig of toekomstig talent binnen uw onderneming

HR@Interim

Flexibel beroep doen op een HR expert

Hebt u nood aan tijdelijke ondersteuning of vervanging van één van uw HR professionals?

Hebt u nood aan periodieke HR aanwezigheid op uw bedrijf? Wenst u een interne medewerker te ondersteunen, coachen of op te leiden tot uw Human Resources Manager of Business Partner?

Wij bieden ondersteuning aan, waar en wanneer nodig, ter plaatse, bij u.

Zakelijke bijeenkomst
Publiek

In-house HR opleidingen, vorming en workshops

Wij verzorgen opleiding bij u ter plaatse of op externe locatie.

  • Rekrutering & selectie

  • Teameffectiviteit

  • Talent management

  • Conflicthantering

  • Welzijn & Burnout

  • Leiderschap

  • Drijfveren analyse

 

Consultancy

Wij helpen uw organisatie groeien

HR Scan

Door middel van een kwalitatieve bevraging brengen we uw actuele HR beleid in kaart.  U krijgt zicht op de cultuur in uw organisatie;  hoe de doelstellingen en strategie van uw bedrijf bij uw werknemers leven;  welke uitdagingen en actuele knelpunten er zijn (zowel bij instroom, doorstroom als uitstroom ) alsook welke acties u kan ondernemen.

Rekrutering & Selectie

Het aantrekken en aan boord houden van gemotiveerde competente medewerkers is momenteel dé grootste uitdaging waarmee kleine en middelgrote ondernemingen geconfronteerd worden. Wij helpen u bij de zoektocht en het screenen van geschikte medewerkers.

Coaching

Tijdens een op maat afgestemd coachingstraject gaan we met uw medewerker aan de slag. Aan de hand van intensieve gesprekken, questionnaires, relevante oefeningen of testen krijgen we de loopbaanvraag of uitdaging van uw medewerker helder

Loopbaanbeleid

Kleine ondernemingen die groeien hebben het vaak moeilijk om het toenemend aantal functies helder afgelijnd in kaart te brengen, functiebeschrijvingen op te maken en/of een organigram op te maken.  Laat staan loopbaan en -ontwikkelingspaden voor de medewerkers uit te tekenen en per functie/rol de gewenste competenties vast te leggen.  Soja Consult helpt u hierbij op een budgettair haalbare manier.

 
Man typen op een laptop

Soja-Consult

0032 491 340 828